Välkommen till Stjärnbacken

– En trygg plats för förändring och utveckling!

Hos oss är barnens välmående, utveckling och trygghet alltid i fokus. Vi värnar om barnens rätt till en trygg och glädjefylld barndom, och varje åtgärd vi vidtar ska främja barnets välmående. Genom tydliga rutiner och ramar skapar vi förutsägbarhet och stabilitet för att hjälpa barnen förstå sina egna och andras beteenden

I den lugna, harmoniska och naturnära miljön på Stjärnbacken finns tillgång till sjö, båt och brygga. Vi strävar alltid efter att skapa dagar fyllda med positiva upplevelser, därför prioriterar vi utomhusvistelse och fritidsaktiviteter. Utomhusaktiviteterna är inte bara en möjlighet att njuta av naturen, utan också ett sätt att skapa gemensamma minnen och roliga stunder. Genom att spendera tid tillsammans utomhus får barnen, inte bara fördelarna av frisk luft och rörelse, utan också möjligheten att växa och bygga relationer.

Vår höga personaltäthet gör det möjligt för oss att arbeta individuellt med varje barn, skapa trygga relationer och tillsammans ta vara på, utveckla och stärka de inneboende resurser varje barn har med sig.

Vår filosofi är enkel – ge varje barn möjlighet till förändring.