Hållbarhet

Stjärnbacken jobbar med ständiga förbättringar inom miljö för att skapa en klimatsmart och hållbar verksamhet. Vår hållbarhetsvision genomsyrar varje aspekt av vår verksamhet. Med ett starkt engagemang och miljöansvar har vi integrerat hållbarhet i kärnan av våra servicetjänster och inköp.

Stjärnbacken arbetar ständigt med att förbättra vår miljöpåverkan därför sätter vi årligen ambitiösa mål för att aktivt bidra till en positiv miljöutveckling. Vi tror på kraften av små förändringar och strävar efter att göra skillnad.

Miljön är inte bara en del av vårt företag, utan även en viktig lärdom för barnen som bor hos oss. Vi är övertygade om att medvetenhet om miljöfrågor börjar i unga år. Därför integrerar vi hållbarhetsprinciper, temadagar, förhållningssätt och samtal i vårt dagliga arbete för att lära barnen att ta hand om och värna om vår planet.

Vi analyserar våra betydande miljöaspekter noggrant och arbetar aktivt med att minimera vår påverkan. Stjärnbacken har stolt varit miljöcertifierade sedan 2015. Denna certifiering är inte bara ett kvitto på vårt åtagande för en grönare framtid utan också ett löfte om att vi kontinuerligt strävar efter att överträffa miljöstandarder.

Stjärnbacken har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2015.