Vår personal

– Vår personal på Stjärnbacken är navet av vår verksamhet.

Vi tror på kraften av samarbete och ett positivt arbetsklimat, vilket är avgörande för att erbjuda bästa möjliga stöd till barnen. Som kollegor strävar vi efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och uppskattade. Respekt för varandras åsikter, bakgrunder och erfarenheter är grundläggande i vårt team. Vi ser mångfald som en tillgång och tror på att förtroendet för varandras kompetens och avsikter skapar en stark arbetsgemenskap. Genom att arbeta tillsammans med tillit och tolka varandras handlingar i den bästa intentionen främjar vi en positiv och öppen kommunikation.

Vi visar omtanke och stöd för varandra både i professionella och personliga sammanhang. På Stjärnbacken strävar vi efter att vara en trygg och stabil plats där barnen kan känna sig säkra och väl omhändertagna.

Vår personal är en integrerad del av ett strukturerat arbetsmiljöarbete där utmaningar tas tag i gemensamt. Hållbarhet, både när det gäller resurser och arbetsbelastning, är av yttersta vikt. Som medarbetare på Stjärnbacken finns stöd alltid nära till hands, och strukturerad vägledning ges löpande. Vi värdesätter kunskap, utbildning och personlig utveckling som centrala element i vårt arbete. Genom att följa tydliga planer och strukturer skapar vi en effektiv, säker och välfungerande arbetsmiljö där varje individ känner sig trygg. På Stjärnbacken strävar vi ständigt efter att öka vår kunskap och kompetens för att möta barnens behov och skapa en meningsfull och positiv miljö för deras utveckling.

Välkommen till Stjärnbacken – där förändring och utveckling möter varje barns framtid.

Personalfakta

  • I behandlingsteamet finns bland annat följande kompetenser:
    Beteendevetare, socionomer, behandlingspedagoger och socialpedagoger, folkhälsovetare och barnskötare.
  • Personalhandledning av legitimerad handledare sker månadsvis.
  • Det finns personal på Stjärnbacken dygnet runt.
  • På Stjärnbacken har personalen alltid tillgång till jour.